ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 มี.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 43552
 วันที 6 มี.ค. 62 เวลา 14.00 น. โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ จัดประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอำนวยการ อาคารอำนวยการ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ โดย นางนัยนา รำไพ ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการ และนางอมรา ปัตรประกร รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ , คณะครูวิชาการทุกสายชั้น คณะกรรมการผู้แทนชุมชน กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการผู้แทนครู กรรมการตัวแทนนักเรียน วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ขอความเห็นชอบการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับสายชั้น / ระดับโรงเรียน 2) ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ 3) ร่วมพิจารณาแผนการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ...ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงค่ะ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง