สมัครเรียน

วันที่ 25 พ.ค. 2567

ขออภัย : ทางโรงเรียนไม่รับสมัครนักเรียนผ่านทางเว็บไซต์

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร 077-272334

สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร :
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อโรงเรียนเดิม :
วุฒิการศึกษาเดิม :
ผู้แนะนำ :
หมายเหตุ :
ตรวจสอบ :
* กรุณากรอกตัวอักษรตามรูปข้างบน