สัญลักษณ์โรงเรียน

วันที่ 25 พ.ค. 2567
                                          
แผนที่ประเทศไทยสีขาว บนพื้นสีฟ้า ด้านหลังพระอาทิตย์แผ่รัศมีสีส้มบนพื้นสีม่วงประกอบกันภายในวงกลม เบื้องบนล้อมเป็นชื่อโรงเรียน และเบื้องล่าง เป็นชื่ออำเภอและจังหวัด

ความหมาย
ประเทศไทยสีขาว

หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ของนักเรียนที่พร้อมจะเป็นคนดีของชาติ
พื้นสีฟ้า เส้นที่ขาว
หมายถึง ท้องทะเลอันกว้างใหญ่มีคลื่นสีขาวเคลื่อนไหวตลอดเวลาเหมือนการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ดวงอาทิตย์สีแดง แผ่รัศมีสีส้มบนพื้นสีม่วง

หมายถึง แสงสว่าง ความรุ่งเรือง เจริญด้วยสติปัญญาอันแหลมคม
ล้อมรอบด้วยขอบสีน้ำเงินวงกลมเล็กอยู่ในวงกลมใหญ่ ตัวอักษรสีแดง
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บนพื้นสีเหลืองประกอบเป็นตราโรงเรียนมานิตานุเคราะห์

หมายถึง การตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม คือ ความดีและการแสวงหาความรู้
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือสติปัญญา