การขยายเวลาการรับรองความรู้โดยการเทียบโอนรายวิชาเพิ่มเติม

วันที่ 16 ก.พ. 2558
ผู้เข้าชม : 44898
ครูที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพและต้องการเทียบโอนรายวิชาเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงค์และไฟล์แนบด้านล่าง
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=716&tid=
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
การรับรองความรู้โดยการเทียบโอน
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง