การอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน

วันที่ 07 ก.พ. 2560
ผู้เข้าชม : 44227

การอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดตามลิงค์ http://edu.sru.ac.th/teacher/one_b.html
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง