สังสรรค์ก่อนวันปิดเทอม อ.2-อ.3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 มี.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 653
 วันที 8 มี.ค. 62 เวลา 08.30-14.00 น. โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ จัดกิจกรรมสังสรรค์ก่อนวันปิดเทอม ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณอาคารอนุบาล เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ร่าเริง แจ่มใส มีความมั่นใจในตนเอง มีทักษะการเคลื่อนไหว มีความสุขกับเสียงดนตรี รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย สามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและโรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดย นางนัยนา รำไพ ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ เป็นประธานจัดงานกล่าวเปิดงาน และมอบรางวัล “หนูน้อยมารยาทงาม” , นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ฟ.พัน ยิ้มสวย มีการแสดงของนักเรียนอนุบาล 5 ชุด ได้แก่ 1) การแสดงจินตลีลา ชุด “คำมั่นสัญญา” 2) การแสดงชุด “บักแตงโม” 3) การแสดงชุด “อะเมซซิ่ง 4 ภาค” 4) การแสดงชุด “แม่มดสุดเฮ้ว” และ 5) การแสดงชุด “โอ้โฮ...บางกอก” และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมเกมต่างๆ ประกอบด้วย เกมเหยียบลูกโป่ง เกมเก้าอี้ดนตรี และ ได้กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองได้นำไอศกรีมมาให้ลูกๆ อนุบาลได้ทานกันด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
                  
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง