สอบ O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 มี.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 671
 วันที่ 2 ก.พ. 62 โรงเรียนมานิตานเคราะห์ เป็นสนามสอบในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายอโณชัย วิเศษกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เป็นหัวหน้าสนามสอบ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง