กีฬาอนุบาล ครั้งที่ 34

วันที่ 10 มี.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 558
 วันที่ 31 มกราคม 2562 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาล ครั้งที่ 34 "อนุบาลเกมส์" ปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง