คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

วันที่ 22 มี.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 697

                          
                    (คลิกขวาเลือก Play)                                                   (คลิกขวาเลือก Play)
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง