ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำคะแนน O-Net เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 03 เม.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 506
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ทั้ง 25 คน ที่ทำคะแนนผลสอบ O-Net เต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 23 คน และภาษาอังกฤษได้ 2 คน ขอขอบคุณทีมบริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และที่สำคัญ คือ นักเรียนทั้ง 25 คน เป็นอย่างยิ่ง ที่ทำชื่อเสียงครั้งนี้ให้กับโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตำรวจภูธรภาค 8 ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจัดการฝึกอบรม หลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E. ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 โดยขอรับการสนับสนุนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อดำเนินการฝึกสอนตามโครงการ และในวันศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โดย พ.ต.อ.สุพจน์ บุญชูดวง รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 และ พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมโครงการ
Download ภาพเพิ่มเติม คลิกhttp://www.mnt.ac.th/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=201601251340345zKX3VM
Download ภาพเพิ่มเติม>> http://www.mnt.ac.th/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=20150603151351QUq1Mn3