การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี” ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 02 มี.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 73
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี” ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2561 ณ สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) โรงเรียนพุนพินพิทยาคม และ สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ระดับปฐมวัย 13 รายการ , ระดับประถมศึกษา 39 รายการ ผลการแข่งขันและเหรียญรางวัล ดังนี้ ระดับปฐมวัย 9 ทอง, 2 เงิน และ 2 ทองแดง ส่วนระดับประถมศึกษา แยกเป็นกลุ่มสาระ 1. กลุ่มสาระภาษาไทย 12 รายการ ได้ 7 ทอง, 3 เงิน, 1 ทองแดง, 1 เข้าร่วม 2. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 รายการ ได้ 2 ทอง, 2 เงิน, 0 ทองแดง, 1 เข้าร่วม 3. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 4 รายการ ได้ 3 ทอง, 0 เงิน, 1 ทองแดง, 0 เข้าร่วม 4. กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 5 รายการ ได้ 3 ทอง, 1 เงิน, 1 ทองแดง, 0 เข้าร่วม 5. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 3 รายการ ได้ 3 ทอง, 0 เงิน, 0 ทองแดง, 0 เข้าร่วม 6. กลุ่มสาระศิลปะ 3 รายการ ได้ 2 ทอง, 1 เงิน, 0 ทองแดง, 0 เข้าร่วม 7. กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 1 รายการ ได้ 1 ทองแดง 8. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 6 รายการ ได้ 1 ทอง, 1 เงิน, 2 ทองแดง, 2 เข้าร่วม สรุปรวมเหรียญรางวัล (ปฐมวัย+ประถม) 30 ทอง, 10 เงิน, 8 ทองแดง และ 4 เข้าร่วม
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตำรวจภูธรภาค 8 ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจัดการฝึกอบรม หลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E. ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 โดยขอรับการสนับสนุนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อดำเนินการฝึกสอนตามโครงการ และในวันศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โดย พ.ต.อ.สุพจน์ บุญชูดวง รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 และ พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมโครงการ
Download ภาพเพิ่มเติม คลิกhttp://www.mnt.ac.th/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=201601251340345zKX3VM
Download ภาพเพิ่มเติม>> http://www.mnt.ac.th/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=20150603151351QUq1Mn3