โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 ธ.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 188
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 61 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุริยะ แช่มศรีรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหารโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ประกอบด้วย นางนัยนา รำไพ ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ , นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการ , นางอมรา ปัตรประกร รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ , น.ส.ลัดดาวรรณ พรัดวิเศษ รอง ผอ.ฝ่ายบุคลากร , นางหทัยรัตน์ ปิ่นโต รอง ผอ.ฝ่ายบริหารฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ และ นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน มีการแสดงของชมรมนาฏศิลป์ในชุด รักพ่อไม่มีวันพอเพียง , ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารและครูผู้สอนที่ได้รับรางวัล OPEC AWARD ปี 2017 และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “พ่อดีเด่น” ประจำปี 2561 ของโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ รวม 90 คน นอกจากนั้น ตัวแทนลูกนำพวงมาลัยมอบให้แก่พ่อดีเด่นทั้ง 90 คน เป็นภาพแห่งความประทับใจที่แสดงถึงความรักความผูกพันระหว่างพ่อลูก
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตำรวจภูธรภาค 8 ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจัดการฝึกอบรม หลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E. ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 โดยขอรับการสนับสนุนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อดำเนินการฝึกสอนตามโครงการ และในวันศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โดย พ.ต.อ.สุพจน์ บุญชูดวง รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 และ พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมโครงการ
Download ภาพเพิ่มเติม คลิกhttp://www.mnt.ac.th/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=201601251340345zKX3VM
Download ภาพเพิ่มเติม>> http://www.mnt.ac.th/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=20150603151351QUq1Mn3