โครงการอบรมคุณธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ปีการศึกษา 2561

วันที่ 25 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 305
     โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ได้จัดโครงการต้นกล้าคุณธรรม ปีการศึกษา 2561 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน โดยกำหนดอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2561 (พักแรม 2 วัน 1 คืน) ณ วัดกรวด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี แบ่งเป็น 3 รุ่น รายละเอียดดังนี้ ;
      รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ชั้น ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/5, ป.6/7 
      รุ่นที่ 2 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 ชั้น ป.6/6, ป.6/8, ป.6/11, ป.6/12
      รุ่นที่ 3 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 ชั้น ป.6/4, ป.6/9, ป.6/10, ป.6/13                 

 
ภาพเพิ่มเติม  http://www.mnt.ac.th/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=20180625143958ztEGQnJ
(
Cr.Photo : FB พระทองสุข กิตติญาโณ)
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตำรวจภูธรภาค 8 ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจัดการฝึกอบรม หลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E. ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 โดยขอรับการสนับสนุนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อดำเนินการฝึกสอนตามโครงการ และในวันศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โดย พ.ต.อ.สุพจน์ บุญชูดวง รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 และ พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมโครงการ
Download ภาพเพิ่มเติม คลิกhttp://www.mnt.ac.th/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=201601251340345zKX3VM
Download ภาพเพิ่มเติม>> http://www.mnt.ac.th/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=20150603151351QUq1Mn3