งานวันเด็ก ปี2562

วันที่ 10 มี.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 517
 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์จัดให้มีงานวันเด็กประจำปี 2562 เพื่อให้เด็กๆได้สนุกสนาน โดยมี - การแสดงบนเวที - การจับของขวัญ ที่ได้สนับสนุนจากหน่วยงานราชการ เอกชน และเครือข่ายผู้ปกครอง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุรเป้นอย่างสูง - มีตลาดนัดนักเรียน
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง